aksflyttebyrå
HjemFlyttebyrå i Vestfold, Telemark og ØstfoldFlytting enkelt

Vi tar på oss flytting av møbler, alt av innbo, pianoflytting,

mc, atw. Vi har alle nødvendige forsikringer og du kan være trygg på at dine eiendeler kommer trygt frem.

Dette er noe av det vi tilbyr


FLYTTE


Enten du skal ut av hybel eller hus, garasje så er vi der.

Vi gjennomfører også flyttevask av boligen det flyttes fra. Vi sørger for at dine eindeler blir godt tatt vare på og fraktet etter beste ønske.


Ned pakking og merking. Bort kjøring av avfall.PAKKING


  • Ned pakking, demontering og merking
  • Utpakking og montering
  • Vi tar imot møbler til gjenvinning
  • Vask/utvask av bolig


DØDSBO


Vi hjelper deg med å fjerne søppel og avfall i forbindelse med flytting eller opprydding av bolig.

Vi sorterer og kjører all søppel og avfall til gjenvinning og tilbyr deg raske og effektive bortkjøring.

Det hender vi finner ting som vi mener kan være i arvingenes interesse å beholde. Det er derfor viktig med personlig kontakt med deg som kunde under tømming.


LAGRING


Enten du trenger lagring for en kort periode, ubestemt tid eller i et helt år, gjør vi vårt beste med å hjelpe deg med sikker og billig lagerplass i vestfold. Det er godkjent for lagring av møbler av If skadeforsikring.


Om oss

Vi har biler til både store og små jobber. Gutta laster og plasserer flyttegods og eiendeler på den sikreste og mest profesjonelle måten.

Vi har gode forsikringsavtaler så ingen grunn til bekymring.

I tillegg sikrer og beskytter vi lasten slik at verdigjenstander blir best mulig ivaretatt. Vi flytter også tunge gjenstander.


Vi gjør flytting raskt og enkelt!

Book online

Book online


Flyttebyrå

Aksflyttebyrå

Work Done


BORTKJØRING AV AVFALL

Størrelsen på flyttelasset


Det finnes flere ulike metoder for å regne ut størrelsen på flyttelasset ditt. For å gjøre det enklest mulig trenger du bare å vite arealet på boligen din, dele dette på tre, og deretter multiplisere det med én meter. Svaret du får er antall kubikkmeter med plass du trenger til alle eiendelene og møblene dine. I følge denne metoden vil en leilighet på 60 kvadratmeter inneholde omtrent 20 kubikkmeter med saker og ting.

Opprydding / avfallReduserer du restavfallet, reduserer du kostnadene.

Blandet restavfall kan koste mellom 1 000 og 2 000,- per tonn ved levering. Velger dere å sortere, er prisen langt lavere. Enkelte avfallstyper har til og med en positiv verdi fordi de kan gjenvinnes til attraktive sekundære råvarer, eller bli til helt nye produkter.


Farlig godsFarlig gods er varer, som klassifiseres som «farlig gods» det står spesifisert i regelverk. Eiendeler eller materialer som transporteres og som medfører økt risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.